ZAKOŃCZENIE I ETAPU REKRUTACJI W BRANŻOWYM CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

Informujemy, iż w dniu 13 kwietnia 2024r. zakończył się Etap I rekrutacji na szkolenia zawodowe, kursy i szkolenia branżowe realizowane w ramach Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zawodowym, kursie lub szkoleniu
branżowym zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

OSOBOM KTÓRYM NIE UDAŁO SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ W I ETAPIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ETAPIE II REKRUTACJI.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ BCU.

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA STRONY INTERNETWOWEJ ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOSCI W DZIEDZINIE GASTRONOMII I KELNERSTWA. 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

na szkolenia zawodowe, kursy i szkolenia branżowe realizowane w ramach
Niepublicznego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowie

 

ETAP I
Składanie formularzy rekrutacyjnych* Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną formularzy rekrutacyjnych o przyjęcie na szkolenie Ogłoszenie wyników rekrutacji Realizacja szkoleń 
 08.04.2024 - 12.04.2024  18.04.2024 - 19.04.2024  22.04.2024 25.04.2024 -
 30.09.2024

 

MAKSYMALNA ILOŚĆ WPŁYWU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNEJ GRUPY DOCELOWEJ
1. osoba dorosła (z wyłączeniem nauczycieli kształcenia zawodowego) tj. student, doktorant, nauczyciel akademicki, instruktor praktycznej nauki zawodu oraz inne osoby dorosłe związane odpowiednio z dziedziną gastronomii i kelnerstwa. 80
2. osoba młoda w wieku 14-24 lat tj. posiadająca aktualny status ucznia realizującego kształcenie zawodowe w zawodzie kelner, kucharz pracownik pomocniczy gastronomii, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych odpowiadającym dziedzinie gastronomii i kelnerstwa. 40
3. osoba będąca nauczycielem kształcenia zawodowego tj. aktualnie kształcąca w zawodach odpowiednio dla dziedziny gastronomii i kelnerstwa. 30

  * W przypadku niezrekrutowania założonej liczby uczestników/-czek przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnej liczby osób zaplanowanej dla danego etapu rekrutacji. Termin rekrutacji uzupełniającej zostanie opublikowany na stronie internetowej BCU w zakładce Szkolenia.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


Regulamin rekrutacji:

pdf icon

 

 

Formularz rekrutacyjny:

xls iconpdf icon 

 

Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego - Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, kursie lub szkoleniu branżowym:

pdf icon

doc icon

 

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

pdf icon

doc icon

 

Załącznik nr 3 do formularza rekrutacyjnego - Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku w zawodzie odpowiednio dla dziedziny gastronomii i kelnerstwa:

pdf icondoc icon

 

Załącznik nr 4 do formularza rekrutacyjnego - Zaświadczenie o aktualnie realizowanym kształceniu w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa:

pdf icon

doc icon