§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie z siedzibą w ul. Jana Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerami NIP: 8731567323, REGON: 001105238 (zwanym dalej Usługodawcą).
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu na naszej stronie jest używany m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (Certyfikat SSL).
  Dane osobowe podawane w formularzach na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Podanie swoich danych i zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolne.
 5. Brak zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić poprawną realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

§.2 Administrator danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub formularza zapisów na szkolenie to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisk, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub formularza zapisów na szkolenie.
 3. Każda osoba, której danymi administrujemy ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych).
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Wdrożyliśmy kontrolę dostępu do danych osobowych dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie zatrudnione w naszej firmie lub osoby oraz podmioty z którymi ściśle współpracujemy (na podstawie odrębnie zawartych umów o przetwarzaniu danych zgodnych z naszą polityką prywatności) tylko i wyłącznie w celu niezbędnym do bieżącej obsługi Klientów drogą elektroniczną.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.bcu-gastronomia.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stroniach internetowych wydawcy przeglądarki, z której się korzysta.
 4. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji zgodnie z naszą polityką prywatności.