Slide
szkolenia
Szkolenia – tematyka szkoleń i kursów zawodowych przygotowana na podstawie aktualnych potrzeb rynku pracy.
innowacje
Innowacje – upowszechnianie innowacji technologicznych, ekologicznych i cyfrowych
w gastronomii i kelnerstwie.
nowa kwalifikacja
Nowa kwalifikacja – włączenie jednej nowej kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiadającej na potrzeby branży gastronomicznej.
kadra
Kadra – kadra merytoryczna, która tworzą szefowie kuchni, praktycy branży gastronomicznej i kelnerskiej
z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym.