grupa młodych osób słucha mówiącego kucharza

  • Uczniów i studentów w ramach co najmniej 15 godzinnych branżowych szkoleń zawodowych potwierdzonych branżowym certyfikatem umiejętności.

  • Nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach co najmniej 15 godzinnych szkoleń branżowych, kończących się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia branżowego.

  • Osoby dorosłe (z wyłączeniem nauczycieli kształcenia zawodowego) w ramach 30 godzinnych szkoleń zawodowych, kończących się branżowym certyfikatem umiejętności oraz 120 godzinnych kursów zakończonych wydanym certyfikatem kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej).