W ramach Niepublicznego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowie (BCU) realizowane będą min. 15-sto, 30-sto oraz 120-sto godzinne szkolenia otwarte, o charakterze zawodowym/branżowym, adresowane do grup takich jak osoby dorosłe, osoby młode (uczniowie i studenci) oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z terenu całej Polski.

Wszystkie szkolenia realizowane w ramach BCU będą miały na celu rozwój umiejętności zawodowych w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa, w tym umiejętności związanych z zieloną i cyfrową transformacją, a tym samym zwiększenie dopasowania umiejętności i kwalifikacji kadry gospodarki do wymagań rynku pracy.

Slide
Szkolenia dla uczniów
Szkolenia 15 godzinne dla uczniów
kończące się Branżowym Certyfikatem Umiejętności
Szkolenia branżowe dla nauczycieli
Szkolenia branżowe 15 godzinne dla nauczycieli kształcenia zawodowego
kończące się Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia branżowego
Szkolenia dla dorosłych
Szkolenia 30 godzinne dla osób dorosłych
(z wyłączeniem nauczycieli kształcenia zawodowego)
kończące się Branżowym Certyfikatem Umiejętności

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia szkolenia dla łącznie 540 osób zostaną zrealizowane w trybie stacjonarnym w siedzibie BCU w Tarnowie. Ponadto co najmniej 100 osób zostanie przeszkolonych w sposób zdalny za pomocą dedykowanej platformy zdalnego uczenia się.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursach i szkoleniach!