Stopka email 01

Niepubliczne Branżowe Centrum Umiejętności stanowi placówkę kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowaną branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, integrujących szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gastronomii I kelnerstwa.

Izba Rzemieślnicza Tarnów logo

 

Siedziba Niepublicznego Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa zlokalizowana jest w Tarnowie, przy ul. Jana Kochanowskiego 32 (w budynku Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości). Organem prowadzącym BCU jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Niniejsza inicjatywa realizowana jest we współpracy z partnerem branżowym - Stowarzyszeniem Polska Akademia Sztuki Kulinarnej oraz z partnerami dodatkowymi, tj. Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza oraz Podkarpacką Akademią Umiejętności Piotr Bassara.

 

W ramach przedmiotowego projektu utworzono nową, niepubliczną placówkę kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym - Niepubliczne Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (kelner, technik usług kelnerskich, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, technik żywienia i usług gastronomicznych), która realizuje działania w następujących obszarach:

Obszar I : działalność edukacyjno-szkoleniowa. W szkoleniach i kursach stacjonarnych weźmie udział co najmniej 540 osób (w tym 378 kobiet i 162 mężczyzn), w trybie zdalnym co najmniej 100 osób.

Obszar II: działania integrujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz sektor biznesu w ramach tzw. Trójkąta wiedzy: szkoła-uczelnia-pracodawcy.

Obszar III: działalność innowacyjno-rozwojowa, transfer wiedzy, nowych technologii, rozwiązań z zakresu cyfrowej i zielonej transformacji, nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym. Współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi.

Obszar IV: działalność doradczo-promocyjna, w tym promocja i rozwój zawodów gastronomicznych i kelnerstwa, realizacja konkursów branżowych i turniejów dla uczniów, wspieranie szkół i uczelni w realizacji doradztwa zawodowego.

Nasi partnerzy:

  PASK logo  PAP logo

edytuj
logotypy KPO, RP, UE
„Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa” - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.