Rada BCU

W dniu 21 marca 2024 roku, w Tarnowie, miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Rady Niepublicznego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (BCU). Przewodnictwo nad tym wydarzeniem objął Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, pan Andrzej Kuta, z udziałem Dyrektor Niepublicznego Branżowego Centrum Umiejętności, pani Sylwii Podlawskiej. Celem spotkania było określenie strategicznych kierunków rozwoju BCU.

Podczas obrad dokonano oficjalnego powołania członków Rady, którym powierzono zadanie aktywnego przyczyniania się do kształtowania przyszłości BCU. W zakresie podjętych działań Rada skupiła się na przyjęciu regulaminu funkcjonowania, zatwierdzeniu planów pracy oraz polityki ochrony danych osobowych. Zainicjowano również dyskusję na temat aktualnej sytuacji w branży gastronomicznej oraz potrzeb i oczekiwań rynku wobec BCU. Spotkanie stało się okazją do przedstawienia i akceptacji wyników dotychczasowych działań oraz opracowanych produktów merytorycznych, co znacząco wpisuje się w procedurę operacyjną BCU.

Ponadto, członkowie Rady zostali oficjalnie powołani na trzyletnią kadencję, otrzymując stosowne Akty Powołania, co podkreśla formalny wymiar ich zaangażowania w rozwój BCU.Rada, licząca 9 osób z prawem głosu, reprezentuje szeroki wachlarz instytucji i organizacji, obejmujący między innymi powiatową i wojewódzką radę rynku pracy, organ prowadzący BCU, organizacje pracodawców, bezpośrednich pracodawców oraz przedsiębiorców z branży gastronomicznej i kelnerskiej, a także wykładowców Centrum. Dzięki tak zróżnicowanemu składowi, Rada zapewnia multidyscyplinarne podejście do formułowania polityki edukacyjnej BCU.Udział w Radzie, z głosem doradczym, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych oraz partnerów społecznych, gwarantuje wszechstronną perspektywę i wsparcie w realizacji strategicznych założeń BCU. Zintegrowany model zarządzania umożliwia skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, odpowiadających na aktualne potrzeby sektora gastronomicznego i jego uczniów.

Rada odpowiada za szeroki zakres zadań i kompetencji, w tym za planowanie i analizę działań BCU, zatwierdzanie planów działania i produktów merytorycznych, a także za inicjowanie innowacji. Wykonuje również funkcje opiniotwórcze w zakresie tematyki realizowanych działań i finalnych wersji produktów merytorycznych, co jest kluczowe dla zapewnienia, że oferta edukacyjna BCU pozostaje na wysokim poziomie i jest adekwatna do wymagań branży.

W Radzie BCU znaleźli się:

 • Janusz Kowalski - Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie (Wiceprezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Mistrz Rzemiosł Artystycznych)
 • Lucyna Krzemińska - Przedstawiciel Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowie (Kierownik Biura Karier, Projektów i Współpracy w Akademii Tarnowskiej, Doradca zawodowy)
 • Barbara Blacha - Przedstawiciel Organu prowadzącego Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie)
 • Krzysztof Gawlik - Przedstawiciel organizacji pracodawców - Stowarzyszenie Polska Akademia Sztuki Kulinarnej (Utytułowany Szef kuchni, ekspert kulinarny, doświadczony szkoleniowiec i doradca wielu punktów gastronomicznych)
 • Wojciech Wołosowski - Przedstawiciel organizacji pracodawców - Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników w Krakowie (Współorganizator i juror wielu konkursów kulinarnych, Doświadczony Wykładowca, Dyrektor ds. stosunków międzynarodowych pomiędzy Republiką Egiptu a Polską)
 • Agnieszka Wolińska-Kulpa - Przedstawiciel pracodawców w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (Właścicielka restauracji „Pół na Pół” oraz „Śródmieście” w Tarnowie)
 • Adrian Kijowski - Przedstawiciel pracodawców w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (Właściciel Restauracji „Piwiarnia Warka” oraz „Browar Tarnowski”
 • Mateusz Płodzień - Przedstawiciel osób prowadzących zajęcia w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (Szef kuchni, Doświadczony Szkoleniowiec w dziedzinie gastronomicznej, Współtwórca jednej z pierwszych restauracji Sushi w Rzeszowie)
 • Jakub „Komar” Antoniszak - Przedstawiciel osób prowadzących zajęcia w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (Doświadczony sushi chef, Finalista polskiej edycji Global Sushi Challenge 2015, Szkoleniowiec dla kucharzy, uczniów szkół gastronomicznych oraz amatorów, Członek Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Juror w konkursach gastronomicznych).


Dodatkowe osoby z głosem doradczym:

 • Andrzej Kuta - Prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie
 • Sylwia Podlawska - Dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa
 • Ewa Gryc - Zastępca Dyrektora Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa
 • Anna Urbaś - Przedstawiciel Samorządu TerytorialnegoDyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa
 • Dariusz Styrna - Przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Katarzyna Podraza - Przedstawiciel Partnera dodatkowego - Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości
 • Piotr Bassara - Przedstawiciel Partnera Dodatkowego – Podkarpacka Akademia Umiejętności
 • Jan Filipczyk - Przedstawiciel Podmiotu branżowego - Stowarzyszenie Polska Akademia Sztuki Kulinarnej
 • Tomasz Jarczyk - Radca prawny BCU
 • Marcin Hebda - Przedstawiciel pracodawców w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa
 • Adrian Murczek - Inspektor RODO