Slide
obszar I
Obszar I : działalność edukacyjno-szkoleniowa.
W szkoleniach i kursach stacjonarnych weźmie udział co najmniej 540 osób (w tym 378 kobiet i 162 mężczyzn), w trybie zdalnym co najmniej 100 osób.
obszar II
Obszar II: działania integrujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz sektor biznesu w ramach tzw. Trójkąta wiedzy: szkoła-uczelnia-pracodawcy.
obszar III
Obszar III: działalność innowacyjno-rozwojowa, transfer wiedzy, nowych technologii, rozwiązań z zakresu cyfrowej i zielonej transformacji, nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym. Współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi.
obszar IV
Obszar IV: działalność doradczo-promocyjna, w tym promocja i rozwój zawodów gastronomicznych i kelnerstwa, realizacja konkursów branżowych i turniejów dla uczniów, wspieranie szkół i uczelni w realizacji doradztwa zawodowego.