W okresie od stycznia do maja 2024r. Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w Tarnowie zrealizowało ponad 30 inicjatyw na rzecz promocji i rozwoju zawodów gastronomicznych i kelnerstwa, w różnych województwach Polski: podkarpackim, mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim, lubelskim, wielkopolskim oraz świętokrzyskim. Uczestniczyliśmy w targach pracy, festiwalach zawodów, targach edukacyjnych i branżowych oraz dniach otwartych placówek edukacyjnych.

Dzięki efektywnej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, BCU skutecznie integrowało świat akademicki z potrzebami szkolnictwa zawodowego, pracodawców i sektora badawczo-rozwojowego. Współpraca ta przyczyniła się do rozwoju nowych metod dydaktycznych, uwzględnienia innowacji oraz technologii cyfrowych i praktyk zrównoważonego rozwoju w programach kształcenia i innych działaniach rozwojowych BCU.

Szczególną uwagę poświęciliśmy również działaniom realizowanym bezpośrednio w placówkach edukacyjnych, wspierając proces doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów kształcących się na kierunkach kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, kelner, technik usług kelnerskich czy technik żywienia i usług gastronomicznych. Warsztaty w obszarze doradztwa zawodowego stały się okazją do bezpośredniego kontaktu z młodzieżą, promocji zawodów gastronomicznych i pokazania perspektyw pracy w gastronomii, w tym przedstawienia zapotrzebowania na zawody, pokazania ofert prac w gastronomii czy też perspektyw uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Uczestniczyliśmy również w konferencjach oraz innych wydarzeniach realizowanych w placówkach kształcących młodzież z niepełnosprawnościami, wskazując perspektywy i możliwości znalezienia pracy nie tylko w sektorze przedsiębiorstw komercyjnych ale również w podmiotach ekonomii społecznej.

W miesiącach kwiecień – maj 2024 r. zrealizowaliśmy szereg specjalistycznych szkoleń skupiających się na nowoczesnych technikach przyrządzania napojów i kawy, a także nowych metodach w kuchni bankietowej. Szkolenia obejmowały tematyki takie jak miksologia molekularna, zaawansowane techniki parzenia kawy, oraz tworzenie atrakcyjnych dań bankietowych. Wzięło w nich udział łącznie 49 uczestników, w tym 10 nauczycieli kształcenia zawodowego. Wszyscy uczestnicy zdobyli Branżowy Certyfikat Umiejętności lub Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia Branżowego. Omawiane tematy szkoleń dotyczyły między innymi organizacji pracy baru, zaawansowanych technik przyrządzania alkoholi i napojów, historii i gatunków kaw, a także zasad tworzenia menu bankietowego i praktycznego zastosowania technologii w przygotowywaniu potraw. Transformacje "Zielona" i "Cyfrowa" były również integralnymi elementami każdego z szkoleń, podkreślając zrównoważone zarządzanie zasobami oraz nowoczesne podejście do prezentacji i marketingu w gastronomii.

 

 

Dotychczas o działalności BCU dowiedziało się już ponad 14.000 osób z całej Polski. Współpraca z ponad 200 placówkami edukacyjnymi pozwoliła nam na rozpowszechnienie wiedzy nt. szkoleń oraz kursów, innowacji, zielonych i cyfrowych praktyk oraz – co najważniejsze – zwiększyła zainteresowanie podejmowaniem kształcenia oraz pracy w sektorze gastronomii.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z BCU serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Smakuj przyszłość z BCU!