Za nami inspirująca rozmowa z cyklu "Przyszłość zawodowa w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa", z udziałem ekspertów restauratorów oraz doradców zawodowych.

Panel poprowadziła Agnieszka Kozioł - doradca zawodowy BCU, natomiast w dyskusji wzięli udział znakomici prelegenci:

  1. Sylwia Podlawska, Dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa,
  2. Ewa Wachowicz, polska producentka, dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Miss Polonia 1992, właścicielka restauracji „Zalipianki Ewa Wachowicz”, Gospodyni i autorka programów telewizyjnych oraz autorka publikacji z branży gastronomicznej,
  3. Krzysztof Wierzba, Członek Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej i jednocześnie sekretarz stowarzyszenia. Kucharz z ponad 30 letnim doświadczeniem. Kucharz, szef kuchni, wdrożeniowiec, manager gastronomii obiektów hotelowych,
  4. Marta Koch-Kozioł, główny specjalista, Wydział Doradztwa Zawodowego (WDZ)/ Krajowy Punkt Referencyjny EQAVET, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
  5. Monika Włudyka-Zięba, doradca zawodowy – psycholog, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, oddział Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie.

Celem, panelu dyskusyjnego ekspertów z dziedziny gastronomii oraz doradztwa zawodowego pt. "Przyszłość zawodowa w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa", było wypracowanie aktualnych potrzeb i oczekiwań branży gastronomicznej i kelnerskiej oraz wskazanie deficytów w kształceniu zawodowym w branży, nie tylko z perspektywy kwalifikacji i kompetencji stricte zawodowych, ale również szeroko pojęte umiejętności interpersonalne i cechy osobowości, które w branży gastronomicznej odgrywają kluczową rolę.

Dyskusja w dużej mierze skupiła na konieczności nabycia przez osoby pracujące lub planujące wybrać zawód z branży gastronomicznej, nie tyle kwalifikacji i kompetencji zawodowych (które oczywiście są również niezbędne) co ciągła praca nad własnymi kompetencjami interpersonalnymi. Prelegenci jednogłośnie podkreślali wyjątkowość branży i konieczności umiejętności pracy w zespole oraz wagę wzajemnej współpracy.

Główną oś dyskusji stanowiło rosnące zapotrzebowanie na wysoko rozwinięte kompetencje miękkie osób wybierających prace w branży gastronomicznej. Paneliści zaprezentowali wyniki badań i analiz rynku pracy oraz dzielili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie podnoszenia kwalifikacji, jak również wskazywali nowe trendy i tendencje na rynku gastronomicznym. Prelegenci zwrócili uwagę, że pomimo pandemii, inflacji rynek gastronomiczny jest atrakcyjny, dający możliwość rozwoju i spełniania swoich ambicji zawodowych. W podsumowaniu podkreślono, że trafne zidentyfikowanie umiejętności interpersonalnych jest kluczem do podjęcia pracy w wymagającej branży gastronomicznej.

Dyskusja była bardzo inspirująca, która znacząco wpłynie na poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy również w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacje w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa.
Udział w wydarzeniu wzięło niespełna 50 osób z całej Polski.

Prelegentom dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój dziedziny gastronomii i kelnerstwa.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Przyszłość zawodowa w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa”, które będą miały na celu promocję zawodów gastronomicznych, oraz przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Spotkanie odbędzie się już we wrześniu 2024 roku. Tematem przewodnim będzie „Waga i zakres umiejętności interpersonalnych w branży gastronomicznej”.

panel dyskusyjny 04 06 2024 1

panel dyskusyjny 04 06 2024 2